Perinteinen kiinalainen lääketiede

Perinteinen kiinalainen lääketiede perustuu yli 2000 vuotta käytössä olleiden metodien ja oppien hyödyntämiseen. Siinä tavoitellaan kehon sekä mielen tasapainoa, jotta Qi (tai Chi) eli elämänvoima (ns, alkuenergia) pääsisi virtaamaan vapaasti sekä harmonisesti kaikkialle ihmisen sisällä.

Yinjooga on perinteisistä kiinalaisista opeista ammentava harjoitus, jossa asanoiden avulla edesautetaan keho-mielen tasapainoa sekä Qin virtausta. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta yinjoogan avaintekijät ovat lukuisten energiakanavien eli meridiaanien stimulointi sekä yin- ja yang-energioiden tasapainottaminen. Kehossa kulkevia meridiaanikanavia tunnetaan lähes sata, mutta yinjoogassa niistä keskitytään yleensä 10-14 pääkanavan äärellä operoimiseen.

Meridiaanien tehtävä on toimia kommunikaatiokanavina kehon osien välillä (vrt. faskiaverkot) sekä kehon toimintojen säätely ja koordinointi. Ne jakelevat kehon nesteitä (esim. veri) ja lämpöä sekä suojelevat kehoa patogeeneiltä eli ulkopuolisilta taudinaiheuttajilta. Meridiaanit on nimetty yleensä sisäelimien mukaan, mutta niiden vaikutuspiiri ja kanavien kattavuus ovat aina paljon laajemmalla ympäri kehoa. Jokaisella meridiaanilla on myös suora yhteys mieleen ja tunne-elämään.

Meridiaanit muodostavat yin-yang-vastapareja ja meridiaanit jaetaan usein yinjoogan näkökulmasta alaraajan meridiaaneihin (Maksa, Sappi, Perna, Mahalaukku, Munuaiset ja Virtsarakko) ja yläraajan meridiaaneihin (Keuhko, Sydän, Ohutsuoli ja Paksusuoli). Näiden lisäksi mukaan voidaan ottaa muitakin päämeridiaanikanavia, kuten etupuolen yin-keskilinjaa kulkeva Ren Mai, takapuolen yang-keskilinjaa kulkeva Du Mai ja ylävartalon Sydänpussi (l. Pericardium) sekä Kolmoislämmitin.

Sisäelimiin yhdistyy tiiviisti viiden elementin teoria (Puu, Tuli, Maa, Metalli ja Vesi), minkä avulla puolestaan kuvataan näiden elimien keskinäistä vuorovaikutusta – sekä paljon muuta, kuten vuodenaikojen kiertoa tai ihmisten persoonallisuuksia.

MERIDIAANIPARIT (yin & yang)

Munuais-Virtsarakkomeridiaanipari (Munuaiset klo 17-19 ja Virtsarakko klo 15-17)
– Talven ja veden meridiniaanipari, jolla on suora vaikutus kehon nestekiertoon ja aineenvaihduntaan.
– Tyyni ja peloton mieli on saavutettavissa, kun Qi virtaa vapaasti näissä kanavissa.

Maksa-Sappi-meridiaanipari (Maksa klo 01-03 ja Sappirakko klo 23-01)
– Kevään ja puun meridiaanipari, jolla on vaikutusta kipuun ja masennukseen.
– Energinen ja kuonasta puhdas keho-mieli on tuloksena, kun nämä kanavat ovat avoinna.

Sydän-Ohutsuoli-meridiaanipari (Sydän klo 11-13 ja Ohutsuoli klo 13-15)
– Kesän ja tulen meridiaanipari, jolla vaikutus tunteiden käsittelyyn ja kokemiseen.
– Rakkaus ja rohkeus ovat tämän meridiaaniparin ominaisuuksia.

Perna-Mahalaukku-meridiaanipari (Perna klo 09-11 ja Mahalaukku klo 07-09)
– Loppukesän ja maan elementtipari, jolla voidaan vaikuttaa ruoansulatukseen. Huom. Pernan kanssa mukaan luetaan usein myös Haima.
– Ruoansulatus ja ravinnon imeytyminen on optimaalista, kun tukokset on saatu pois näistä energialinjoista.

Keuhko-Paksusuoli-meridiaanipari (Keuhko klo 03-05 ja Paksusuoli klo 05-07)
– Syksyn ja metallielementin meridiaanipari, jolla voidaan vaikuttaa lihasten sekä nivelten rentouteen.
– Onnellisuutta ja avoimuutta voi edistää näitä kanavia stimuloimalla.

Kiinalainen lääketiede ei tee eroa kehon ja mielen välille vaan näkee ihmisen yhtenä (keho-mieli-)kokonaisuutena ja samalla myös kiinteänä osana ympäristöänsä. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmät ovat lähtökohtaisesti ennaltaehkäiseviä eli kiinalaisen terveysopin mukaisesti ensisijaisesti ei hoideta mitään tiettyä sairautta vaan pyritään ylläpitämään yleistä terveyttä. Lukuisiin vanhoihin kiinalaisiin terveyden hoitomenetelmiin kuuluvat erilaiset yrtit, akupunktio, kehon hieronta ja manipulaatio, henkilökohtainen ruokavalio sekä laajemmat elämäntapaohjeet. Lisäksi mukana on aina erilaisia kehon sekä mielen harjoituksia, jotka ovat avainasemassa etenkin tasapainon ja Qin virtausten ylläpitämisessä.

Yinjooga toimii erinomaisesti terveyttä ja tasapainoa ylläpitävänä kehon ja mielen harjoituksena. Yinjoogaharjoituksessa pyritään stimuloimaan kehon faskiaverkkoa eli tekemään avausta sinne, missä meridiaanit kulkevat. Tämä meridiaanien hetkellinen ”patoaminen” vapauttaa Qin virtausta (asanan jälkeen!) ja siten myös tasapainottaa yin/yang-harmoniaa, ylläpitäää meridiaanien sekä elimien hyvinvointia ja poistamaa meridiaanikanavien tukoksia.

LUE LISÄÄ: kiinalainenlaaketiede.fi

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •